Bystævne

Lille Torøje Bystævne © 2012

Et hus for alle


Lille Torøje Bystævne er et forsamlingshus for beboere i Lille Torøje og andre interesserede.


Generalforsamlingen 6. februar 2019 vedtog, at alle medlemmer fremover skal betale et kontingent på 100 kr. pr. person årligt for medlemskab og dermed stemmeret ved den årlige generalforsamling.


Kontingent for 2020 bedes betalt inden 1. april 2020 til følgende konto: 

Reg.nr: 2520

Kontonr: 6010 244 712

Husk dit navn på indbetalingen.

Opret gerne en fast årlig overførsel, så I ikke glemmer det.


Bystævne tager også med tak imod eventuelle frivillige donationer/bidrag på samme konto.


For at blive medlem af foreningen Lille Torøje Bystævne skal du sende dit navn, e-mail og adresse til bystaevne@bystaevne.dk.

Skriv også til bystaevne@bystaevne.dk, hvis du vil melde dig ud eller ikke længere ønsker at modtage mails, når der er nyt om Bystævnets aktiviteter.


  

Hjemmesiden stopper og bliver ikke opdateret mere

kig i stedet på


facebook.com/

bystaevne
Efterårets 

fællesspisninger


Fred. 23/10


Aflyst

Fred. 20/11


begge dage kl. 18.00